top of page
דר סרג׳יו סמראנו
חשובה לי האוירה הרגועה והנינוחה במרפאה.

אני מאמין

אני מאמין שרפואת שיניים טובה מורכבת מדיוק, קידמה ומקצועיות ללא פשרות. חשוב לי שיווצרו יחסי אמון ביני לבין המטופל.

חשובה לי האוירה הרגועה והנינוחה במרפאה, לצורך טיפול רפואי מוצלח וחוויה טיפולית נעימה. חשוב לי שהמטופל יקבל מידע מפורט על תוכנית הטיפול המוצעת לו, כך שיבחר לטפל מתוך הבנה והסכמה. באופן הזה, המטופל מפתח רצון להחלמה, המסייע לו לסיים בהצלחה את תהליך הריפוי.

אני משתמש בטכניקות הרפיה ונשימות, כשברקע מוסיקה נעימה. אני מתעד במצלמת הגדלה לפני הטיפול, במהלכו ובסיומו של הטיפול. אני מראה את הצילומים למטופל תוך כדי הטיפול ובסופו, מתוך הבנה שזו זכותו לדעת מה נעשה אצלו בפה.

אני מאמין שמחשבה מפעילה מערכות פיזיולוגיות, לכן אני מזמין את המתרפא לכוון את מחשבותיו דרך דמיון מודרך, כדי לתמוך בתהליך ההחלמה.

באמצעות כל אלה, אני משלב את מטופליי בתהליך הריפוי. אני מרגיש זכות גדולה לטפל באנשים. זה הייעוד שלי. כשמטופל מעוניין שאני אטפל בו, אני מביא את המיטב שבי ומתמסר למתן טיפול.

רפואת שיניים טובה מורכבת מדיוק, קידמה ומקצועיות ללא פשרות
אני מרגיש זכות גדולה לטפל באנשים
IMG_4751.jpg
IMG_4681.jpg
bottom of page